MUZYKA
W STARYCH KOŚCIOŁACH MIECHOWIC

6 kwietnia 2015r., godz.17,00
Kościół Św. Krzyża w Bytomiu-Miechowicach
ul Frenzla 42

WSTĘP WOLNY!